Diverse altele Brasov, anunturi Brasov, mica publicitate Brasov, anunturi online Brasov img Loading...
 
 
 
 
Altele: Căutăm doamnă pentru îngrijire băiat cu ... detalii myTex-triangle
Altele: Vând Viagra, suifan, poppers, vibratoare, p... detalii myTex-triangle
Altele: Vând Viagra, suifan, poppers, vibratoare, p... detalii myTex-triangle
 

Altele

 
Anunțuri Standard
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Birou Publicitate Brasov 0268000000 07/08/2020
Pentru a vizualiza detaliile de contact ale anunțurilor publicate în ziare trebuie să aveți abonament online pe site-ul nostru. Mai multe informații gasiți în pagina de ajutor.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Birou Publicitate Brasov ****** 07/08/2020
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Administratorul Unic al SUT –ICIM S.A. cu sediul în Braşov, str. Zizinului, nr. 123 A, judeţul Braşov, telefon: ***, fax: ***, anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de 08.09.2020, la sediul societăţii precizat mai sus, pentru ora 13:00, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti (“Banca”) a facilităţii de credit existentă în valoare de 650.000 RON (sau echivalent în valută), pentru finanţarea capitalului de lucru. Art. 2. Aprobarea garantării tuturor obligaţiilor financiare (credit, dobânzi, penalităţi, alte costuri) decurgând din facilitatea de credit se va face cu ipotecă mobiliară pe toate conturile societăţii, ipoteci imobiliare şi / sau mobiliare asupra oricărora dintre activelor societăţii, aşa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu banca pentru acordarea creditului. Art. 3. Aprobarea împuternicirii pentru negocierea termenilor facilităţii de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garanţie (mobiliară / imobiliară), a oricăror acte adiţionale ce decurg din aceste contracte (ex. acte adiţionale pentru micşorare sau prelungire de facilitate de credit), precum şi a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita societăţii în vederea acordării creditului, pe dl. MARINICĂ IOAN, CNP ***75, având funcţia de Administrator Unic, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă societăţii. Prezenta împuternicire va fi valabilă pe o perioadă de 1 (un) an de la data acordării şi se va reînnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat conform prezentei împuterniciri. În caz de revocare a mandatului, obligaţia de a notifica Banca despre încetarea acestuia revine mandantului / mandanţilor. Banca nu va fi ţinută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut de actul constitutiv, se fixează a doua convocare în data de 09.09.2020, ora 13:00, la sediul societăţii.
Birou Publicitate Brasov ****** 07/08/2020
 
 
 
 

   


   
⇑ top